W-sektionen start

Välkommen!

Detta är W-sektionens hemsida. W-sektionen är en sektionsförening inom Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår (UTN). Sektionsföreningen består av studenter på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet.

Kårens sektionsföreningar

DV ES F H IT K NVB NVF NVG NVKNVLNVM STS W X

Prenumerera på UTN