Verksamhet

W-sektionen bedriver, med hjälp av engagerade medlemmar, diverse verksamhet för W-studenter. Här finner du information om W:s mentorskapsprogram, idrottsverksamhet, studiesocial verksamhet, klubbverk och studieråd, som är med och bedriver delar av denna verksamhet. Informationen är till för dig som är nyfiken om dessa verksamheter, och om du vill veta mer kan du kontakta nedanstående:

Mentorskapsprogram: w-mentorskapatutn.se.
Idrottsverksamhet: w-idrottatutn.se.
Studiesocial verksamhet: w-socatutn.se.
Klubbverk: w-kmatutn.se.
Studierådet: w-sratutn.se.

Uppdaterad: 20 januari, 2015