W-sektionen

Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 579 av /var/www/w.utn.se/public/includes/menu.inc).

W-sektionen är en sektion under Uppsala Teknolog- och naturvetarkår (UTN) som representerar alla studenter på Civilingenjörsprogrammet i  Miljö- och Vattenteknik och som är medlemmar i UTN. Rent formellt arbetar  W-sektionen genom en förening som heter WAWE , We Are W-Engineers. WAWE ska se till att du som student på programmet har den fantastiska studietid du förtjänar, både vad gäller plugg och fritid, men samtidigt erbjuda en god inblick i de möjligheter som finns när du har pluggat klart.

WAWE  är således en förening av och för de som pluggar Miljö- och Vattenteknik och som W-Student har du möjlighet att gå med i föreningen. Fördelarna med att bli medlem är många och föreningen arbetar aktivt för att göra din studietid så bra som möjligt.

Vill du bli medlem i WAWE?

Hör av dig till ordförande på w-ordfatutn.se eller fyll i forumläret. För att dessutom stärka W-sektionens ställning i UTN så rekommenderas att du går med även där. Det gör man via  UTNs hemsida genom att  fylla i sina uppgifter. Medlemskapet är gratis både i WAWE och UTN så man har inget att förlora.

Hur jobbar sektionen?

Sektionen och föreningen jobbar centralt genom sin styrelse på nio flitiga ledamöter som har olika poster och uppgifter. Då dessa inte kan göra allt jobb själva har de till sin hjälp ett antal förtroendevalda samt ett antal olika arbetsgrupper. Mer om styrelsen och vad de gör kan du läsa under fliken styrelsen och mer om de förtroendevalda och arbetsgrupperna kan du läsa om här nedan.


FÖRTROENDEVALDA

Internationellt ansvarig

Den Internationellt ansvarige arbetar med frågor som rör utbytesstudier och även besök av studenter från andra länder. Man sitter även som representant från W i UTN:s Internationella utskott. Väljs på ett år på vårens stormöte. Vill du mer om posten läs dess styrdokument. Internationellt ansvarig nås på w-internationelltatutn.se

Alumnansvarig

Den alumnansvarige sköter kontakten med alla utexaminerade W:are, kallade Alumner.  Man sitter även som representant  från W i UTN:s Arbetsmarknadsutskott. Väljs på ett år på vårens stormöte. Vill du veta mer om posten läs dess styrdokument. Alumnansvarig nås på w-alumnatutn.se

Projektledare W-dagen

Projektledare W-dagen ansvarar tillsammans med sin W-Dagskommitté över att sektionens egen arbetsmarknadsdag, W-Dagen, genomförs. Väljs på ett år på vårens stormöte. Vill du veta mer om posten läs dess styrdokument.
Vill du veta mer om W-Dagen klicka här!

Fullmäktigeledamöter 

W-sektionen har två stycken ordinarie ledamöter i UTN:s Fullmäktige, även kallad FUM, samt två stycken suppleanter. Styrelsens sekreterare sitter som sammankallande ledamot.

Revisor

WAWE:s revisor kontrollerar föreningens räkenskaper.

Valberedningen

Valberedningen förbereder valet inför varje stormöte, vilket bland annat innebär att fixa ett Valfläsk och fiska lämpliga kandidater till de utlysta posterna. Vill du veta mer om valberedningens arbete kolla in dess styrdokument. Valberedningen kan du nå på w-valatutn.se.

UTN:s Valberedning

W-sektionen har såklart en representant i UTN:s Valberedning som bereder val inom UTN. Exempelvis val av UTN:s styrelse till FUM eller val av presidier för UTN:s olika kommittéer till UTN:s styrelse.

Idrottsansvariga

Sektionens Idrottsansvariga ansvarar för idrottsliga evenemang inom programmet såsom löpträningar eller uttagningar till Ångströmsmästerskapen. Idrottsansvariga kan du nå på w-idrottatutn.se


ARBETSGRUPPER

Studierådet

Studierådet är en grupp W-studenter som leds av Studierådsordföranden. De sammanställer kursutvärderingar och för W-studenternas åsikter om deras kurser vidare till programledningen för att kunna ändra på saker som är dåliga och bevara sådant som är bra. De diskuterar även andra saker som rör studierna så som kursplaner och kursupplägg. Är du sugen på att vara med i studierådet? Läs mer under studierådsfliken.

Klubbverket 

Klubbverket är Klubbmästarens hjälpredor och för att ordna alla de roliga tillställningar och fester som äger rum under året behövs alltid folk som engagerar sig i planering och utförande. I denna grupp är man mer fri att hjälpa till när man har tid och lust. Kontakta vår klubbmästare på w-kmatutn.se, om du är intresserad av att hjälpa till.

Skyddsombudsgruppen

Skyddsombudsgruppen är en liten grupp som leds av styrelsens Vice ordförande tillika studiesocialt ansvarige. De diskuterar saker som rör W-studenternas arbetsmiljö, så som dålig ventilation, trasiga stolar m.m. Har du något att klaga på i din studiemiljö är det till skyddsombuden du skall vända dig. Det finns ett skyddsombud i varje klass. Mer information om sektionens studiesociala arbete hittar du här.


 

Uppdaterad: 25 april, 2017