Förtroendevalda

Alumnansvarig - Salman Rahman
Internationellt ansvarig - Linnea Svärd
Vice klubbmästare - Disa Barkefors

Idrottsansvarig - Julia Tholander

Revisor - Jacob Friman
Revisorssuppleant - Ylva Kjellgren

Projektledare W-dagen - Matilda Jeppsson
Vice projektledare W-dagen tillika ekonomiskt ansvarig - Katarina Wright

Mentorskapsansvarig - Moa Lorin och Maja Sellergren

FUM-ledamot - Agnes Stenlund
FUM-suppleant - Elin Bernövall
FUM-suppleant - Andrea Cedergren
 

Ledamot UTN:s valeberedning - Freja Lilja

Valberedning - Ylva Kjellgren
Valberedning - Alexi Lampinen
Valberedning - Lisa Selin
Valberedning - Eleonora Nordenås
Valberedning - Salman Rahman

Valberedningen - Samantha Pavasson Hatta

Klubbwerket -Hugo Sjönneby 
Klubbwerket -Elin Bernövall
Klubbwerket -Andrea Cedergren
Klubbwerket -Anton Virtanen
Klubbwerket -Vendela Wahlquist Dahl  
Klubbwerket Therese Larsson
KlubbwerketFrida Brännlund 
Sektionsråd - Maya Bar-Am
Sektionsråd - Malin Forsberg
Sektionsråd - Martin Ahlvin
Sektionsråd - Lisa Westander

Uppdaterad: 7 mars, 2019