W-dagskommittén 2019


Foto: Martin Andersson

 

Projektledare: Matilda Jeppsson (W4)
Vice Projektledare, tillika ekonomiskt ansvarig: Katarina Wright (W4)
Företagsansvarig: Anna Winstedt (W3)
Eventkoordinator: Oskar Ahlstedt (W3) 

Uppdaterad: 14 november, 2018