Studieplan

Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 579 av /var/www/w.utn.se/public/includes/menu.inc).

Från och med år 2007 gick Civilingenjörsprogrammet i  Miljö-och Vattenteknik  från att vara ett 4,5 årigt program till att bli ett 5 årigt. Detta gjordes efter införandet av Bolongasystemet, vilket bland annat ska göra det lättare för studenterna att studera vid olika lärosäten runt om i världen samt kunna jämföra sina utbildningar med andra universitet. 2014 uppdaterades studieplanen ytterligare, vilket bland annat innebar att W-studenterna får läsa ytterligare 5 hp fysik. Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2014 eller tidigare ska läsa 1MA010 Baskurs i matematik (5 hp), 1MA025 Linjär algebra och geometri I (5 hp) samt 1FA101 Mekanik I (5 hp). Studenter som antas från hösten 2015 läser 1MA090 Algebra och geometri (5 hp) samt 1FA105 Mekanik baskurs (10 hp).

I bilaga 9 till § 3.3 i utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet står det i syftet för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik följande:

“Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik är upplagd för att kunna utbilda civilingenjörer inom områdena mark, luft och vatten. Miljöteknik i det uthålliga samhället är utgångspunkten för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Kunskaperna inom matematik och naturvetenskap tillämpas på tekniska systemlösningar inom mark, luft och vatten. Att kunna tolka naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av miljöteknik. Samhällets behov av teknik för en uthållig användning av vattenresurser beaktas speciellt.”

Studieplan

Årskurs 1

 • Introduktion till miljö- och vattenteknik, 10 hp
 • Algebra och geometri 1, 5 hp
 • Grundläggande kemi, 10 hp
 • Biologi, 5 hp
 • Ekologi för miljö och vatten, 5 hp
 • Analytisk miljökemi
 • Envariabelanalys, 10 hp
 • Beräkningsvetenskap, 5 hp
 • Sannolikhet och statistik, 5 hp
 • Studieteknik, 1 hp

Årskurs 2

 • Mekanik 1, 5 hp
 • Flervariabel analys, 5 hp
 • Akvatisk miljöanalys, 5 hp
 • Elektromagnetism 1, 5 hp
 • Analytisk miljökemi, 5 hp
 • Fysikalisk kemi, 5 hp
 • Miljörätt, 5 hp
 • Linjär algebra 2, 5 hp
 • Beräkningsvetenskap 2, 5 hp
 • Mekanik 2, 5 hp
 • Kemisk termodynamik, 5 hp
 • Fluidmekanik, 5 hp

Årskurs 3

 • Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp
 • Transformmetoder, 5 hp
 • Tillämpad systemanalys, 5 hp
 • Markvetenskap, 15 hp
 • Reglerteknik, 5 hp
 • Självständigt arbete i Miljö- och Vattenteknik, 15 hp

Årskurs 4 och 5

Här erbjuds så kallade Terminsblock där ett block väljs per termin. Minst 2 måste väljas för examen.

 • Uthålliga vatten- och avloppssystem
 • Markmiljö
 • Vattenresurser
 • Luftvård och klimat
 • Miljömanagement
 • Ekosystemmodellering

Sista terminen görs ett examensarbete.

 • Examensarbete 30 hp

Tillvalskurser

 • Projektarbete i Miljö- och Vattenteknik 10 hp
 • Projektarbete i Miljö- och Vattenteknik 15 hp

Vill du se studieplanen mer detaljerad? Titta in här!

Uppdaterad: 19 december, 2015