Studenters rättigheter

Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 579 av /var/www/w.utn.se/public/includes/menu.inc).
Visste du att du som student har en hel del rättigheter? Universitetet är skyldig att följa Högskolelagen. Ibland kan man känna sig förbisedd och nonchalerad i sin kontakt med administration, föreläsare, studierektorer och andra. Då kan det vara bra att veta när man har rätten på sin sida.

Vill du läsa om vilka rättigheter som du har som student vid Uppsala Universitetet?  Det finns en guide, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, eller så kan du läsa mer allmänt om vilka riktlinjer och lagar som universitetet är skyldig att följa här.

Vad säger de där riktlinjerna egentligen? Här nedan kan du läsa en sammanfattning av några relevanta riktlinjer som satts upp för oss och hur de efterlevs.


Utbildningsbevakning

Enligt högskolelagen skall studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Det skall universitetet verka för och vi som studenter ska vara en aktiv del i vidareutvecklingen av utbildningen.

För oss blivande ingenjörer har vi UTN, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår som sysslar med studiebevakningen på den teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten. W-sektionen har ett Studieråd där man som W-Student kan gå med  och ge sina syn punkter på utbildningen. Synpunkterna för sedan fram till UTN, Programsamordnare via sektionens Studierådsordförande och sedan vidare till högre instanser.


Diskrimineringsskydd

Någon form av diskriminering eller trakasseri är givetvis inte tillåten på något sätt. Det spelar ingen roll vilket kön man tillhör, etnisk bakgrund, sexuell läggning , ålder, social bakgrund eller om man har funktionshinder. Alla skall ha rätt till att kunna studera. Ömsesidig respekt mellan studenter, lärare och övriga anställda är en självklarhet. Lärare och anställda har ett särskilt ansvar då de företräder den myndighet som Uppsala Universitet är. Om man har ett funktionshinder eller liknande kan man ha rätt till vissa hjälpmedel.


Arbetsmiljö

Alla som vistas på universitetet har rätt till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. På flertalet punkter bör arbetsmiljölagen gälla även för studenter. God ventilation, ergonomiskt riktig utrustning, säkerhetsutrustning och föreskrifter är exempel på vad man som student kan kräva.
W-sektionen jobbar med detta genom att ha en skyddsombudsgrupp med representanter från varje årskurs. Dit kan klagomål föras som sedan tas vidare till UTN, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, via sektionens Studiesocialt ansvarige och därifrån vidare till högre instanser.


Schema

Ett översiktligt schema med obligatoriska moment och prov skall finnas ute 5 v före kursstart enligt Uppsala Universitet. Litteraturen skall då också finnas tillgänglig. Det definitiva schemat skall ligga 1 v före kursstart. Ansvaret för detta ligger på fakultetsnämnden eller institutionen.

Det står också att universitetet ska eftersträva att ge oss studenter tillgång till t.ex. kurslitteratur i referensexemplar, läsplatser, grupprum och datorkraft. Detta skall man också kunna nyttja även utanför arbetstid som på kvällar och helger.


Tenta

När man skriver tenta eller liknande har universitet ett ansvar, och den examinator, den som rättar, gör detta på sitt tjänsteansvar. Om två olika examinatorer har samma kurs bör de samråda om hur tentan ska se ut. Studenterna har rätt att få veta om vilka regler och hjälpmedel som gäller vid tentan och kriterierna skal vara tydliga.

Man har rätt att inom 25 dagar få reda på sitt tentamensresultat, samt få rättad inlämningsuppgift eller labrapport. Efter en rättad tenta har man rätt att få en förklaring till betyget om man som student inte håller med. Man kan också få en ny rättning i vissa fall. För en kurs som upphört eller genomgått en större förändring skall minst tre provtillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer.


Vart  du kan vända dig om du känner att dina rättigheter kränks?

Studierådsordförande som kan hjälpa dig vidare om det gäller studier nås via w-sratutn.se. Studiesocialt ansvarig inom sektionen hjälper dig med arbetsmiljöproblem och nås via w-socatutn.se. Motsvarande ansvariga på Uppsala Teknolog- och naturvetarkår kontaktas antingen via sektionens ansvariga eller på egen hand och deras kontaktuppgifter finns via denna länk. Studievägledare och programsamordnare kan såklart också hjälpa till vid problem och i övrigt finns bland annat Betygsombudsmän och huvudskyddsombud under universitetet.

Uppdaterad: 19 december, 2015