Näringlivskontakt

Namn: 
Gustav Kallings
Beskrivning: 
Näringslivskontakt har som huvudsaklig uppgift att vara sektionens ansikte utåt mot företag och organisationer. Att arrangera alumnikvällar, söka sponsorer, fixa studiebesök är bara ett axplock av vad näringslivskontakten kan göra. Dessutom sitter näringslivskontakten med i UTN:s arbetsmarkandsgrupp där denne får träffa de andra sektionernas näringslivskontakter.