Sekreterare

Namn: 
Karolin Weman
Beskrivning: 
Sekreteraren är sektionens levande arkiv. Personen är ansvarig för att föra protokoll på styrelsens möten och se till att dessa blir godkända och hamnar i säkert förvar. Sekreteraren sitter även med som ledamot i FUM, Uppsala Teknolog och Naturvetarkårs Fullmäktige. Som sekreterare får man en god inblick både i hur w-sektionen och UTN fungerar. Man blir även lysande på mötesformalia och att uttrycka sig formellt i skrift.