Vice orförande tillika kassör

Namn: 
Emmy Larsson
Beskrivning: 
Som kassör får man lära sig vad styrelsearbete innebär (spoiler alert, det är roligt). Dessutom får man en god förståelse för hur den ekonomiska verksamheten inom en förening/företag fungerar. Posten som kassör kommer att passa dig som gillar att ha struktur på saker och ting samt inte är rädd för kvitton.