Bli medlem i WAWE

Bli medlem i sektionsföreningen WAWE som företräder W-studenter inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Det är såklart helt gratis att bli medlem!

ÅÅÅÅMMDDNNNN
Personuppgifter kommer hanteras enligt personuppgiftslagen.
Skickas ut ungefär en gång varje vecka med information som är intressant och relevant för dig som student på W.