Om programmet

Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 579 av /var/www/w.utn.se/public/includes/menu.inc).

Kompetens

Ingenjörerna i miljö- och vattenteknik har färdigheter inom den traditionella teknikvetenskapen, men även inom många naturvetenskapliga ämnen som är till stor fördel när de löser miljö- och vattentekniska problem. De har god förankring i de teoretiska ämnena, dess tillämpningar och praktiska moment såsom att inhämta data från naturliga miljöer. Att kunna tolka naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av miljöteknik, och det är det som gör att de här ingenjörerna speciellt viktiga för samhället. Personer med en examen i miljö- och vattenteknik är de enda civilingenjörerna i landet där meteorologi, hydrologi och markvetenskap utgör en betydande del av utbildningen.

Inriktningar: 

Civilingenjörerna i miljö- och vattenteknik kan välja mellan sex olika terminsblock som ger olika inriktningar. Studenterna ska läsa minst två av dessa block, och maximalt tre.

 • Uthålliga vatten- och avloppssystem
 • Markmiljö
 • Vattenresurser
 • Luftvård och klimat
 • Ekosystemmodellering 
 • Miljömanagement

Arbetslivsanknytning: 

I sista halvan av terminen i årskurs 3 tränar studenterna på att jobba i större grupper enligt det arbetssätt som de kommer att möta i sitt framtida yrke. Studenterna arbetar då med olika projekt som är anknutna till näringslivet.

I de sex terminsblocken i årskurs 4 och 5 (varje block omfattar en hel termin) simuleras ingenjörsyrket. Detta innebär att ett uppställt verkligt problem knyter ihop hela kursen och den muntliga och skriftliga rapporteringen är som en riktig projektrapportering från ett konsultföretag.

Programmet innehåller generellt många studiebesök och gästföreläsningar från för programmet typiska företag.

Yrkesgrupp: 

 • Bygg/Anläggning/Fastighet
 • Energi
 • Forskning/Utveckling
 • Ledarskap/Management
 • Matematik/Statistik/Beräkning
 • Miljö/Naturvård/Meteorologi
 • Produktion/Process/Tillverkning

Befattningar: 

 • Miljöansvarig
 • Processingenjör
 • Projektledare (beroende på inriktning)
 • Teknikkonsult
Uppdaterad: 15 september, 2015