Grattis till nya styrelsemedlemmar och förtroendevalda!

Stort grattis till alla som belv framvalda på dagens stormötet! 

Styrelseposter:

Elin Flodin - Studierådsordförande

Maria Mattsson - Studiesocialt ansvarig

Amanda Johansson - Vice KM

 

Förtroende valda:

Ylva Kjellgren - projektledare W-dagen 

Alexi Lampinen - Vice projektledare W-dagen tillika ekonomiskt ansvarig W-dagen 

Adela Toranian - Företagsansvarig W-dagen tillika vice näringslivskontakt

 

Valberedning -

Joel Andersson

Jonathan Eriksson 

Ossian Ahlkvist 

Katja Nordström 

 

Idrottsansvarig - Ossian Ahlkvist

 

Internationellt ansvarig - Eleonora Nordenås

 

Revisor - Tove Gannholm

 

Revisorsuppleant - Hanna Pierrau

 

Poster som fortfarande söks: 

-Näringslivskontakt
-Rekryteringsansvarig
-Medlem i valberedning (1 st)
-Mentorskapsansvarig (2 st)
-Alumnansvarig (1 st)

Om ni är intresserade av någon/några poster eller bara har frågor kan ni höra av er här på Fb, eller direkt till W:s valberedning på: w-valatutn.se