Hur gör vi WAWE bättre 2019?

Här kommer en enkät som vi uppskattar om alla medlemmar fyller i för att vi i styrelsen ska kunna göra WAWE ännu bättre! 

Hitta enkäten här!