Gratulerar till de nyvalda inom WAWE!

Vi önskar er lycka till med era engagemang!

I torsdags var det stormöte och vi lyckades tillsätta alla poster som efterlystes!

Gratulerar till de nyvalda!

Hedda Bothin - Ordförande
Emmy Larsson - Vice Ordförande tillika ekonomiskt ansvarig
Astrid Magnusson - Informationsansvarig
Karolin Weman - Sekreterare
Disa Barkefors - Vice Klubbmästare

Ylva Kjellgren - Valberedning
Alexi Lampinen - Valberedning
Lisa Selin - Valberedning
Eleonora Nordenås - Valberedning
Salman Rahman - Valberedning
Samantha Pavasson Hatta - Valberedning

Elin Bernövall - Suppleant FUM
Andrea Cedergren - Suppleant FUM
Agnes Stenlund - Ledamot FUM
 

Freja Lilja - Ledamot UTN:s valberedning

Moa Lorin - Mentorskapsansvarig
Maja Sellergren - Mentorskapsansvarig
Julia Tholander - Idrottsansvarig