Valfläsk 26 april

Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 579 av /var/www/w.utn.se/public/includes/menu.inc).
Vill du göra något kul och meningsfullt i höst? Lära känna nya människor och bidra till en bättre studietid för W-studenterna? Då är det dags för dig att engagera dig W-sektionens förening WAWE!

Detta gör du genom att nominera dig själv via googleformuläret härAnsök SENAST den 29 april kl.23:59. Du kan läsa mer om alla roliga poster som är utlysta längre ned. Mer information om posterna kommer även presenteras under WAWE:s valfläsk tisdag den 26/4 kl.12:00-13:00 i Häggsalen. Där kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till de som har haft posterna under terminen/året. Det kommer även bjudas på fika!

Hur går valprocessen till?

Först kommer du skicka in en nominering via googleformuläret ovan där du anger vilken eller vilka poster du är intresserad av. Efter att ansökan har stängt kommer valberedningen kontakta alla sökande och fråga ifall de fortfarande är intresserade av posterna. Då kan man antingen dra tillbaka sin kandidatur eller gå vidare i valprocessen. Alla som väljer att gå vidare i valprocessen kommer kallas till intervju av valberedningen. Valberedningen kommer då ställa frågor om vilka tankar de sökande har kring den post eller de poster de sökt. Efter att valberedningen har hållit alla intervjuer kommer de besluta om att nominera en person till varje post (förutom till mentorskapsansvariga där det utlyses 2 personer). Alla sökande kommer informeras om ifall de har blivit nominerade av valberedningen eller inte. Om man inte blivit nominerad av valberedningen kan man välja ifall man vill kandidera på Stormötet eller inte. Inga namn på de sökande kommer publiceras innan stormötet utan denna information kommer stanna hos valberedningen.

På stormötet kommer mötesordförande vid valen av varje post fråga om det finns några i salen som vill kandidera. Då får den som vill, oavsett om man varit delaktig i valprocessen eller inte, anmäla sig som sökande på stormötet. Alla sökanden kommer hålla ett kort anförande och sedan lämnat rummet för att invänta stormötets beslut om vem som ska väljas till posten. Innan stormötet fattar sitt beslut och röstar kommer valberedningen meddela vem de har valt att nominera. Efter omröstning kommer stormötet slutligen besluta om vem de väljer till posten.

Vilka poster finns att söka?

De utlysta posterna som kommer väljas på vårens stormöte är följande:

STYRELSEPOSTER:

Studierådsordförande

Studierådsordförande är ansvarig för studierådet och studiebevakningen W samt utdelningen av WAWE:s pris Vågtoppen. Kallar till och leder studierådmöten som hålls minst 3 gånger per termin där bland annat kursutvärderingar och utbildningens kvalitet diskuteras. Studierådsordförande representerar även programmets studenter i W:s programråd.

Andra uppgifter som posten har är att anordna kursutvärderingshappenings efter tentor i period 1 och 3 samt gå på möten med kårens utbildningsutskott.

Vice ordförande

Vice ordförande ansvarar för studiesociala frågor i föreningen. Studiesociala frågor kan handla om alltifrån studenternas arbetsmiljö eller arbete mot diskriminering. Vice ordförande innebär att ta hand om Ordförandens arbetsuppgifter vid dennes frånvaro. Tillsätter skyddsombud  från varje klass och deltar UTN:s studiesociala utskott. Utlyser och delar ut W:s idrottspris. Är även kontaktperson för föreningens idrottsansvariga.

Näringslivskontakt

Näringslivskontakten ansvarar för att bevaka och hålla en kontinuerlig kontakt med näringslivet så att W-studenterna får inblick i sin framtida arbetsmarknad. Deltar på möten med med UTN:s arbetsmarknadsutskott, samt är styrelsekontakt för föreningens Alumnansvarig och Företagsansvarig för Wdagen tillika Vice näringslivskontakt.

Rekryteringsansvarig

Rekryteringsansvarig ansvarar för föreningens externa och interna rekryteringsarbete samt dess profilprodukter. Är PR-student och ansvarar därmed för hemortsambassadörer samt W-programmets monter under universitetsdagarna. Är styrelsekontakt åt föreningens Valberedning.

FÖRTROENDEVALDA:

Projektledare för W-dagen

Projektledaren för W-dagen ansvarar tillsammans med Vice projektledare för att deadlines och riktlinjer följs, att tillsammans med Vice projektledare och Företagsansvarig bilda en kommitté för W-dagen, leda planeringen av W-dagen tillsammans w-dagskommittén. Kalla till och leda W-dagskommitténs möten, samt att kontinuerligt informera styrelsen om W-dagens arbete.

Vice projektledare för W-dagen

Vice projektledare för W-dagen tillika ekonomiskt ansvarig arbetar nära projektledare och företagsansvarig för att genomföra w-dagen samt bilda en kommitté Posten ansvarar även för att en budget för W-dagen upprättas. Samlar in kvitton, pengar och andra ekonomiska handlingar samt fakturerar företag och gör bokslut i samband med W-dagen.

Företagsansvarig för W-dagen

Företagsansvarig tillika vice näringslivskontakt leder och administrerar företagssponsring. Leder företagsgruppens arbete i W-dagskommittén och utbildar kommittén i hur man på bästa sätt bemöter och kontaktar företag, samt är delaktig i bildandet av kommittén vid projektledare och vice projektledares sida. Hjälper föreningens Näringslivskontakt i dennes arbete, samt deltar på möten med UTN:s arbetsmarknadsutskott.

Vice klubbmästare

Vice klubbmästarens uppdrag är att vara Klubbmästaren behjälplig i dennes uppgifter, och tillsammans med denne leda W:s klubbwerk. Deltar vid planering och förberedelser inför de sociala evenemang som föreningen anordnar. Vice klubbmästare för höstterminen 2016 kliver sedan på som klubbmästare i styrelsen vårterminen 2017.

Mentorskapsansvariga (2 st)

De två mentorskapsansvariga ansvarar tillsammans för planering och genomförande av mentorskapsprogrammet, samt att sprida information om detta till alla W studenter.

Internationellt ansvarig

Internationellt ansvarig anordnar och ansvara för en internationell informationskväll eller motsvarande minst en gång per termin. Personen håller sig uppdaterad om utbyten samt deltar på möten med UTN:s internationella utskott. Posten håller en kontinuerlig kontakt med W-programmets studievägledare om tips och råd ang. internationella kontakter. Ansvarar för att information om internationell verksamhet på sektionens hemsida uppdateras kontinuerligt.

Alumnansvarig

Alumnansvarig ansvarar för kontakten mellan studenter och alumner. Anordnar alumnkvällen Ovanför Wattenytan en gång per termin. Marknadsför universitetets alumnregister till alumner. Samarbetar med W-dagskommittén för att bjuda in alumner och anordna aktiviteter med/för alumner under W-dagen. Deltar på möten med UTN:s arbetsmarknadsutskottt tillsammans med föreningens Näringslivskontakt.

Valberedning (ca 1 person från varje årskurs)

Valberedning: Sammanställer nomineringar och meddelar alla nominerade samt presenterar nominerade kandidater på stormötet. Anordnar valfläsk och sprider information till alla W-studenter om de utlysta posterna och deras innebörd. Nuvarande valberedning kommer inte intervjua eller nominera någon ny valberedning utan dessa kommer få kandidera på plats på stormötet.