Stadgar, verksamhetsplan, budget och policys

Här kan du finna WAWE:s senaste stadgar, verksamhetsplan och budget för detta år. Det är här du får koll på vad som ska göras och vilka pengar det finns för det – bra kunskap helt enkelt! Du hittar också WAWEs miljöpolicy och policy för ekonomisk verksamhet.

 

Stadgar 2019

Stadgar 2018

 
 

Policyn för ekonomisk verksamhet

WAWE:s miljöpolicy

WAWE:s Integritetspolicy

Kvittoblankett

Fullmakt WAWE

Faktureringsadress

Uppdaterad: 25 mars, 2019